I CENTRUM AV FRAMTIDEN

ACOBIAFLUX | VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VD HAR ORDET

Det handlar om att positionera sig

ACOBIAFLUX PÅ 3 MIN

Vad gör vi egentligen?

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

INDUSTRI

INFRASTRUKTUR

FASTIGHET

ÅRET SOM GÅTT

Vi förverkligade alla våra mål

ÅRET SOM GÅTT

TRENDSPANING

Automatiseringen och digitaliseringen har redan förbättrat våra liv men hur länge kommer denna trend att fortsätta och vad innebär det för mig och för dig?

Kommer robotik och Artificiell Intelligens bli lika stort som internet blev?

Hur ska vi som företag rusta oss för den nya framtiden och hur ska jag rusta upp mig själv för att orka ta in alla de möjligheter som den nya tekniken öppnar?

Det här är frågor som vi dagligen funderar på och drivs av.

I AX-PODDEN, en trendspaning inom digitaliseringen, tar vi nu upp många intressanta ämnen

Trevlig lyssning!

BRANSCHENS UTVECKLING

REFERENSER

ETT STARKT 2016

VERKSAMHETEN 2017

”Våra ambitioner under 2017 är att vårda vår position och säkerställa en fortsatt stark resultatutveckling i samtliga affärsområden”.

Läs mer

LEDNINGEN

har gedigen erfarenhet från våra affärsområden, besitter stor kunskap och brinner för att utveckla AcobiaFLUX.

HANNA MANDIR

AO-CHEF INFRASTRUKTUR

Har en mångårig erfarenhet av ledande roller inom automation, främst inom infrastruktur. Hanna har dubbelexamen i Automation samt Organisation och ledning. Hannas fokus är att vidareutveckla vårt affärsområde Infrastruktur.

LARS BJURÉN

AO-CHEF FASTIGHET

Har över 30 års erfarenhet av arbete i ledande befattning inom många olika branscher bland annat inom fastighet, livs- och läkemedelsbranschen, process- och tillverkningsindustri, kärnkraft, infrastruktur och marine. Lars fokus är att vidareutveckla vårt affärsområde Fastighet.

MARIE VON ESSEN

CFO

Har under drygt 25 år arbetat i ledande roller inom ekonomi och har även mångårig erfarenhet från konsultbranschen. Maries fokus är att utveckla processer samt systemlösningar inom ekonomi, HR och administration.

MATS AGBLAD

CEO

Har under de senaste 20 åren arbetat inom industrin i ledande befattningar. Senast kommer Mats från ett uppdrag som CEO inom livsmedelsindustrin där han utvecklade ett lokalt familjeföretag till en internationell aktör. Mats ansvarar för den löpande förvaltningen av AcobiaFLUX AB enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

ROGER JONSSON

AO-CHEF INDUSTRI

Har en gedigen och mångårig erfarenhet av automation på bolag där han varit försäljningschef och sedermera affärsområdeschef för automationslösningar inom kemi- och läkemedelsbranschen. Rogers fokus är att vidareutveckla vårt affärsområde Industri.

STYRELSEN

har en mångsidig kompetensbakgrund, alla med gedigen erfarenhet från näringslivet.

TORE HALLERSBO

Styrelseledamot sedan 2014. Styrelseordförande och ledamot i ett antal bolag inom bygg-och anläggningssektorn. Tidigare vice VD för Peab AB och Skanska Sverige AB. Mångårig erfarenhet från byggsektorn och projektutveckling.

STEVE RIBBESTAM

Styrelseordförande sedan 2004. Tidigare ledamot i Ernst & Young Global´s styrelse, Nordenchef och VD för Ernst & Young Sverige och styrelseordförande i ett flertal bolag och organisationer.

MIKAEL NILSSON

Styrelseledamot sedan 1999. Huvudägare och CEO. Lång erfarenhet som entreprenör inom automationsbranschen. Tidigare VD i AcobiaFLUX fram till 2016.

ANDERS PAULSSON

Styrelseledamot sedan 2011. Styrelseordförande och ledamot i ett antal bolag. Förflutet som VD inom ABB och senast som VD och CEO för DIAB Group AB.

JOACIM LORENTSSON

Styrelseledamot sedan 2015. Lång erfarenhet inom automationsbranschen. Styrelseordförande i ett antal bolag och tidigare VD för AH Automation. Arbetar som Head of Sales Kuka Nordic.