VERKSAMHETEN 2018

Vi går in i 2018 med ett gott självförtroende. Vi avslutade 2017 med ett starkt resultat och merparten av våra nyckeltal pekar i rätt riktning. Vårt fokus på helhetsaffärer är en nyckel till vår lyckade utveckling. Vi fortsätter att växa och vi passerade en milstolpe då vi som koncern nu omsätter över 100 MSEK.

Under 2018 kommer vårt fokus ligga på att utveckla vår närvaro inom samtliga affärsområden. Vår ambition är att bygga kundvärden genom att utveckla lösningar kopplade till den digitaliseringstrend vi möter på marknaden. Vi ser även nya plattformar för systemintegration växa fram där vår kompetens är efterfrågad.

Vår fastighetsaffär har under de senaste åren haft en brant tillväxt och är i behov av en konsolidering. Stort fokus under året kommer att ligga på tydlig segmentering och utveckling av avtalskunder.

Industriverksamheten påverkas av den transformation vi ser inom digitalisering. Vår ambition är att förflytta oss och ta en tydlig roll inom det som benämns Industri 4.0. Under året kommer vi att förtydliga vår position och anpassa vår organisation mot de möjligheter och utmaningar marknaden erbjuder.

Utvecklingen inom infrastruktur drivs på av det höga tempo som råder i våra storstadsregioner. Våra målsättningar med såväl Västlänken och Förbifart Stockholm är tydliga. Vi har etablerat oss som en betydande aktör inom systemintegration och vår ambition är att fortsätta bygga starka relationer med såväl kunder som entreprenörer. Under 2018 kommer det att fattas många avgörande beslut och vi kommer att vara en betydande aktör i genomförandet.

Vi har nu etablerat en stabil och lönsam verksamhet i Norge och tar nu steget mot en expansion. Vår ambition är att under 2018 rekrytera nya medarbetare och bygga nya kundrelationer. Vi kommer att fortsätta stötta verksamheten via den svenska organisationen och ge dom bästa förutsättningarna för fortsatt lönsam tillväxt.

Under 2018 fokuserar vi på:

  • Utveckla och förtydliga vår strategi inom digitalisering
  • Tydliggöra vår roll inom fastighetsutveckling
  • Förstärka vår roll i genomförandet av kommande infrastruktursatsningar
  • Skapa en stabil bas i Norge att bygga vår fortsatta expansion kring
TILLBAKA