I CENTRUM AV FRAMTIDEN

ACOBIAFLUX | VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

VD HAR ORDET

Hur påverkar digitaliseringen oss?

ACOBIAFLUX PÅ 3 MIN

Vad gör vi egentligen?

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

INDUSTRI

INFRASTRUKTUR

FASTIGHET

ÅRET SOM GÅTT

Riktningen är tydlig och ambitionen är stor

ÅRET SOM GÅTT

Klicka för fler händelser

TRENDSPANING

Automatiseringen och digitaliseringen har redan förbättrat våra liv men hur länge kommer denna trend att fortsätta och vad innebär det för mig och för dig? Kommer robotik och Artificiell Intelligens bli lika stort som internet blev? Hur ska vi som företag rusta oss för den nya framtiden och hur ska jag rusta upp mig själv för att orka ta in alla de möjligheter som den nya tekniken öppnar. Det här är frågor som vi dagligen funderar på och drivs av.

I AX-PODDEN, en trendspaning inom digitaliseringen, tar vi upp många intressanta ämnen.

Trevlig lyssning!

Klicka för fler poddar

BRANSCHENS UTVECKLING

Klicka för mer information

REFERENSER

Vi verkar inom Industri, Infrastruktur och Fastighet. Där styr vi allt från recept för asfaltstillverkning till tunnlar. Det krävs ofta djup kunskap för att göra något enkelt. Den kunskapen har vi. Vi fokuserar på värde och affärsnytta snarare än tekniken i sig när vi sammanlänkar och styr tekniska system och hjälper våra kunder att utveckla verksamheten.

Se våra referensfilmer nedan

SKANSKA ASFALT

Byte av styrsystem

TRAFIKVERKET

Installation av brandbekämpningssystem

REGION SKÅNE REGIONSERVICE

Fastighetstekniska lösningar

ØRESUNDSBRON

Styr- och övervakningssystem

ETT SNYGGT 2017

VI ÄR PÅ VÄG 2018

”Vi går in i 2018 med ett gott självförtroende. Vårt fokus på helhetsaffärer är en nyckel till vår lyckade utveckling.”

 

Läs mer

LEDNINGEN

har gedigen erfarenhet från våra affärsområden, besitter stor kunskap och brinner för att utveckla AcobiaFLUX.

MATS AGBLAD

VD

Mats ansvarar för den löpande förvaltningen av AcobiaFLUX AB enligt riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

MARIE VON ESSEN

EKONOMICHEF

Maries fokus är att utveckla processer samt systemlösningar inom ekonomi, HR och administration.

KRISTINA BJERKE

KVALITETSCHEF

Som kvalitetsansvarig leder Kristina verksamhetens kvalitetsarbete genom att utveckla, underhålla och följa upp verksamhetens kvalitetssystem.

LARS BJURÉN

AO-CHEF FASTIGHET

Lars fokus är att vidareutveckla vårt affärsområde Fastighet.

STYRELSEN

har en mångsidig kompetensbakgrund, alla med gedigen erfarenhet från näringslivet.

TORE HALLERSBO

Styrelseledamot sedan 2014. Styrelseordförande och ledamot i ett antal bolag inom bygg-och anläggningssektorn. Tidigare vice VD för Peab AB och Skanska Sverige AB. Mångårig erfarenhet från byggsektorn och projektutveckling.

STEVE RIBBESTAM

Styrelseordförande sedan 2004. Tidigare ledamot i Ernst & Young Global´s styrelse, Nordenchef och VD för Ernst & Young Sverige och styrelseordförande i ett flertal bolag och organisationer.

MIKAEL NILSSON

Styrelseledamot sedan 1999. Huvudägare och CEO. Lång erfarenhet som entreprenör inom automationsbranschen. Tidigare VD i AcobiaFLUX fram till 2016.

ANDERS PAULSSON

Styrelseledamot sedan 2011. Styrelseordförande och ledamot i ett antal bolag. Förflutet som VD inom ABB och senast som VD och CEO för DIAB Group AB.

JOACIM LORENTSSON

Styrelseledamot sedan 2015. Lång erfarenhet inom automationsbranschen. Styrelseordförande i ett antal bolag och tidigare VD för AH Automation. Arbetar som Head of Sales Kuka Nordic.